Doe Het Zelf Wittenburg

Doe-het-zelf Wit­ten­burg bestaat sinds 1996, maar nieuw was de klus­win­kel niet. De ken­nis en erva­ring wordt al meer dan 65 jaar opge­daan. Dat ziet u al bij bin­nen­komst. De tra­di­ti­o­ne­le win­kel­pui en het inte­ri­eur zijn na een gron­di­ge reno­va­tie name­lijk hele­maal in oude glo­rie her­steld.

Karak­ter

Het resul­taat mag er zijn: een gloed­nieu­we win­kel met jaren­lan­ge klu­s­er­va­ring, de ken­nis en het vak­man­schap van nu, gecom­bi­neerd met de ser­vi­ce van toen. Ver­tel ons wat u wilt gaan doen, en wij ver­tel­len u hoe u de klus het best kunt aan­pak­ken, en wat u daar­bij nodig heeft. Met onze ken­nis en onze mate­ri­a­len blijft doe-het-zel­ven leuk en betaal­baar.

Wit­ten­bur­ger­gracht 103 / www.doehetzelfwittenburg.nl / +31 020 622 40 65

man – vrij 08³⁰ → 18⁰⁰ / zat 09⁰⁰ → 17⁰⁰

Winkelmand