Slagerij Bührs

Sla­ge­rij Bührs, zoveel meer dan alleen een sla­ger. De fami­lie Bührs zit al 140 jaar in het sla­gers­vak, Rob­bert en Mike zijn dan ook al de vijf­de gene­ra­tie. Sla­ge­rij Bührs heeft sinds 28 sep­tem­ber een 2e ves­ti­ging geo­pend aan de Wit­ten­bur­ger­gracht in Amster­dam. Op deze plek is het ook ooit alle­maal begon­nen toen de over­groot­va­der van Rob­bert en Mike een sla­ge­rij open­de en hier­mee het suc­ces van Sla­ge­rij Bührs is gestart.

De sla­ge­rij staat bekend om de hoge kwa­li­teit van het vlees van door hen zelf gese­lec­teer­de boe­ren. Zij onder­hou­den per­soon­lijk con­tact met de boe­ren en weten zeker dat de die­ren goed ver­zorgd wor­den en zo min moge­lijk stress erva­ren; dit proef je!

In de win­kel wor­den niet alleen heer­lij­ke stuk­ken bief­stuk of Duroc var­kens­vlees ver­kocht, maar tevens luxe­re pro­duc­ten als Ibe­ri­co ham die 45 maan­den heeft gerijpt en dry aged Côte de Boeuf. Voor extra advies over de berei­ding of bij het kie­zen van een vlees­soort hoef je je bij Sla­ge­rij Bührs niet te schro­men, zij den­ken graag met je mee en bie­den advies op maat.

Bij Sla­ge­rij Bührs kan je ook de gehe­le dag vers en rijk beleg­de brood­jes, kant-en-klaar maal­tij­den en vlees­wa­ren halen. Niet alleen in de win­kel, maar tevens te bestel­len via Thuis­be­zorgd, Deli­veroo, Uber en Food­o­ra.

De sla­ge­rij is con­stant in ont­wik­ke­ling en richt zich hier­bij op de wen­sen van klan­ten. Zo wor­den er ook mas­ter­clas­ses geor­ga­ni­seerd met de Green Egg. Sla­ge­rij Bührs, geken­merkt door ambacht en veel­zij­dig­heid.

Wit­ten­bur­ger­gracht 179 / +31 20 – 7371105 / www.slagerij-buhrs-broodje-buhrs-amsterdam.nl

ma – vr 09⁰⁰ → 19⁰⁰ / za 08⁰⁰ → 17³⁰

Winkelmand