Yays Oostenburgergracht

Yays is een ‘tra­vel & stay’ con­cept dat het ste­de­lij­ke toe­ris­me een nieu­we rich­ting geeft. Yays biedt bou­ti­que appar­te­men­ten met con­ci­ër­ge in his­to­ri­sche pan­den, die zijn geres­tau­reerd met res­pect voor de buurt en wor­den gerund door per­so­neel uit de buurt. Onze pan­den staan in brui­sen­de wij­ken, die niet in de reis­gid­sen staan en waar je écht kunt erva­ren hoe het is om als een local te leven.

Oos­ten­bur­ger­gracht 73 / +31 20 370 8509 / yays.com

 ma – zo → 24h/24h

Winkelmand